Zajęcia świetlicowe

O zajęciach

Zajęcia opiekuńczo-świetlicowe dedykowane są dla uczniów szkół podstawowych. Dziecko przychodząc do nas może skorzystać z komputerów, gier planszowych, piłkarzyków, cymbergaja, odrobić lekcje. Nasza świetlica pełni opiekę nad dziećmi do godziny 18.00Jak to działa?

Zazwyczaj dzieci przychodzą do nas po swoich lekcjach w szkole, w oczekiwaniu na zajęcia sportowe lub edukacyjne odbywające sie u nas. Oczekują też na rodziców po zajęciach, czekając na odbiór przez swoich rodziców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, organizujemy też dodatkowe zajęcia świetlicowe dla klas w wybrane dni tygodnia. Otwieramy także naszą świetlicę rano o 7.00, jeżeli dzieci mają zajęcia sportowe lub edukacyjne w naszym Stowarzyszeniu do południa.